Andøy kommune ligger på 69 grader nord, fordelt på Andøya og den nordligste delen av Hinnøya i regionen Vesterålen. Kommunen ligger utsatt til mot storhavet, men varmen fra Golfstrømmen gjør det levelig for folk og fe. Ved siste opptelling hadde kommunen 5245 innbyggere, men en måling om høsten vil vise at det er dobbelt så mange sauer som folk, dvs ca 10 000. Om vinteren er det nede i 4000.

Kommunen på 659 kvadratkilometer,inneholder myrer som dekker halvparten av øya, og myrene har gjennomsnittelig høyde på 10 meter over havet. Men kontrastene er store, på vestsiden av øya stuper blankskurte fjell rett i havet. Østsiden er flat men fruktbar, og sør i kommunen står det eldgamle furutrær og frodige bjørkeskoger. Ytterst på tuppen av øya, uten beskyttelse fra fjellene, ligger kommunens administrative senter, Andenes. I tillegg har vi bygdene Risøyhamn, Åse, Dverberg og Bleik som er lokalsentre i kommunen.

De store myrene, som enkelte steder deler øya i to, har vært viktig for befolkninga. Multebærene har ypperlige forhold, og har vært en viktig salgsvare i generasjoner. Myrene har i tillegg vært en viktig brenselskilde. Torv ble stukket i lomper og tørket før det ble varme i husene. I dag blir det eksportert torvstrø til store deler av Europa fra noen av disse myrene. Fisket har naturlig nok også vært viktig for øya som stikker ut i havet og fiskebankene. Det gav mat i magen, og tørrfisken var populær handelsvare i Bergen.

Og idag kommer skreien sigende inn fra Barentshavet og gjør sitt første stopp utenfor Andøya og Senja hvis befolkninga er heldig, før den svømmer videre til Lofoten. Og det betyr at også i dag er fiskeriene viktig for kommunen. Fiskemottak på Andenes, Bleik og Nordmela holder folk i arbeid. Pattedyr som hvalen har også gjort sitt inntog, og har blitt viktig for kommunen. På Andenes har firmaet Hvalsafari siden 1988 arrangert turer til havs for turister fra store deler av verden for å se på Spermhval, Spekkhogger og Vågehval. Forskere og studenter har også blitt en viktig del av det som er blitt et kompetansesenter for hvalforskere fra mange land. Et annet kompetansesenter er Andøy Rakettskytefelt som i over 40 år har sendt opp raketter for å forske på nordlyset sine mange mysterier.

Andenes har flyplass som både er sivil og militær. Beliggenheten har gjort Andøy viktig i militærstrategisk, og endel nordmenn har sin første erfaring med nordnorsk mørketid og midnattsol fra førstegangstjeneste på Andenes.

Turismen har har hatt en økende betydning for kommunen, og den sommeråpne fergestrekningen mellom Andøy og Senja har nok hjulpet på. Andenes er ikke lenger bare siste stopp for bilturistene. En planlagt Nasjonal Turistveg mellom Bleik og Bjørnskinn på vestsiden av øya vil nok også ha innvirkning på turiststrømmen i framtiden.