FORRIGE

Albert Tollefsen som sammen med sin kone Eline bygde huset.

Atelier-Nøss holder til på gården Nordvoll i bygda Nøss.

 

Det var Albert Tollefsen og Eline Tollefsen (født Fredriksen) som
bygde husene som står  her i dag. Eline var datter på gården
som i 1893 ble delt i to, og Albert og Eline overtok den ene halvparten
som fikk navnet Nordvoll. Husenes størrelse er tilnærmet uendret fra den
gang, og gresstaket på hovedbygningen ble tilbakeført for noen år siden.
Albert var sønn av Tollef Nilsen og vokste opp på en av gårdene midt i bygda.
Albert og Eline drev et ganske typisk bruk for området på den tiden.
Det var grunnlagt på fiske og jordbruk, nok til å holde liv i familien.
I fjøset hadde de kyr, sauer og en hest. Brensel var først og fremst torv som
kom fra de store myrene, noe som var veldig vanlig på Andøya.