|  om oss
  |  linker
  |  om gunnar
  |  om åse
  |  om siri
  |  om espen


Vi fikk en ide om å samle de kreative kreftene i familien Tollefsen.

Alle fire jobber på  ulike felt innenfor kunst, kunsthåndverk og design.
Familien er spredd rundt i landet, men vi møtes i  Vesterålen, flere ganger i året.
Både for Espen og Siri har landskap og lynne i Vesterålen påvirket arbeidene.
Møtene i nord har vært både familiesamling og jobbfelleskap i verkstedene
på Maurnes (Sortland), og ikke minst på Nøss (Andøy), hvor vi gjennom
flere år har restaurert bygningene og laget et felles arbeidssted.
Det var derfor hyggelig å ønske publikum velkommen til første åpne atelier
og utstilling sommeren 2005.
Interessen og den positive responsen, gjorde det enkelt å fortsette.
Da Heidi Marie Kriznik ble en del av familien utvidet vi med litteratur som en
del av prosjektet, og håper det vil trekke enda flere besøkende til Nøss.
Vi har gradvis utvidet, og nå i 2011 ønsker vi velkommen til
utstilling i begge etasjene i låvebyggningen.