|  om oss
  |  linker
  |  om gunnar
  |  om åse
  |  om siri
  |  om espen

Espen Tollefsen, født 1963.

Espen Tollefsen er fotograf og billedkunstner med base i Oslo og Andøya.

Landskapet er sterkt tilstede i Tollefsen sine fotografier og prosjekter. Observasjon og tolkning av et kjent landskap og kulturlandskap er det som går igjen. ”Det store i det lille, og det lille i det store” kan også være en innfallsvinkel til lesningen av prosjektene. Ønsket om å utfordre det enøyde sentralperspektivet til kameraet i forhold til hvordan våre to øyne oppfatter omgivelsene har hos Tollefsen resultert i fotografiske collager. I disse collagene ønsker han å utfordre hvordan vi ser et kjent landskap.
Det vi ser og det vi oppfatter er to forskjellige ting. I sine fotografiske makroarbeider er Tollefsen mer opptatt av fornemmelsen av et landskap, fornemmelsen av vær eller fornemmelsen av et lys. Ved å bruke små detaljer i et for han kjent landskap som så blåses opp i store formater skapes nye rom og tolkninger. Ved å overføre disse detaljene og motivene på glass ved hjelp av nye trykkteknikker kombinert med gammelt håndverk som sandblåsing og emaljemaling for hånd så skapes flere lag og enda flere tolkninger.

 

Tollefsen har bidratt i en rekke utsmykkingsprosjekter, både i privat og offentlig regi. I disse oppdragene blir collagene del av en arkitektonisk sammenheng, og utvider dermed rommene på flere plan. Espen Tollefsen er i Oslo tilknyttet atelierfelleskapet Lavetthuset på Hovedøya. I Andøy i Vesterålen er han en del av det kunstnerstyrte galleriet og studioet Atelier Nøss. Han er medlem av Nord-Norske Bildende Kunstnere og Norske Billedkunstnere.