|  om oss
  |  linker
  |  om gunnar
  |  om åse
  |  om siri
  |  om espen

Gunnar Tollefsen, født på Nøss, Andøy 1933.

Utdannelse fra Statens Kunstakademi i Oslo under professorene Åge Storstein og Reidar Aulie.

Arbeider med maleri, tegning, relieffer og skulpturer i tre.

Har deltatt en rekke ganger på den Nordnorske Kunstutstilling,og mange kollektive utstillinger i Nordnorge.Har også deltatt på Høstutstillingen og kollektive utstillinger i Oslo, Hamar, Stavanger og Luleå.

Utsmykkingsoppdrag ved Bardu rådhus, Alta telehus, Porsangermoen 
befalsforlegning, Universitetsbiblioteket i Tromsø, Tromsdalen 
videregående skole, Bardufoss videregående skole, Hadsel sykehjem, 
Andenes helsetun, Rypefjord sykehjem, Mosjøen videregående skole,
Fiskerifagskolen i Gravdal, Andøy bo-og behandlingssenter på Åse, 
og Kirkenes sykehus. 

Er innkjøpt av Norsk kulturråd, Nordnorsk 
kunstmuseum og flere offentlige bygg i Nordnorge.

Er tildelt Nordland fylkes kunstnerstipend og etableringsstipend.
Statens garantinntekt for kunstnere fra 1983.

Medlem av NNBK / NBK / LNM.

CV-Gunnar Tollefsen.